борці за незалежність України

 

Бесіда «Борці за незалежність України» у ХХ ст.

                                                                 

Героїчна діяльності борців за незалежність є надзвичайно актуальною темою в умовах сучасних реалій і привертає особливу увагу громадськості України. Вивчення цієї теми викликає не лише політичний резонанс, але й має важливе теоретичне та виховне значення.

В теоретичному аспекті проблема діяльності окремих представників визвольного руху пов’язана із питанням про визначення ролі особистості в історії. Виховна ж функція полягає в тому, що розуміння причетності кожного до загальнодержавних процесів сприятиме формуванню активної громадянської позиції та почуття відповідальності. Державним стандартом  базової і повної загальної середньої освіти визначено, що створення умов для розвитку особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, члена європейської і світової спільноти, який здатний сприймати та ефективно відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні виклики і загрози, є метою навчання суспільствознавчих дисциплін.

Вивчення героїчних вчинків українських військовослужбовців, політичних і громадських діячів минулого має також важливе значення  для національно-патріотичного виховання молоді, без якого неможливе успішне здійснення  державотворчих процесів в Україні.

Ознайомлення учнів з інформацією про життя та діяльність окремих особистостей, які робили свій життєвий вибір в складних соціально-політичних  умовах, жертвуючи власним благополуччям заради боротьби за краще життя для українського народу, посилює навчальний інтерес до історії як предмета.

Для визначення кола осіб, яких слід відносити до зазначеної категорії історичних діячів, можна звернутися до Закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність Україні у ХХ столітті»  від 09.04.2015. В статті 1 Закону зазначено, що такими є особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної чи індивідуальної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі таких органів влади, організацій, структур та формувань:

1) органи влади Української Народної Республіки, включаючи, зокрема, Українську Центральну Раду, Генеральний секретаріат Української Центральної Ради (Української Народної Республіки), Раду народних міністрів Української Народної Республіки, Уряд Української Народної Республіки в екзилі (Державний центр Української Народної Республіки), генеральні секретарства, міністерства, ресорти Української Народної Республіки, у тому числі в екзилі, дипломатичні місії Української Народної Республіки за кордоном, місцеві органи влади Української Народної Республіки, Всеукраїнський національний конгрес, Всеукраїнський центральний повстанський комітет (Центральний український повстанський комітет, ВУЦПК, Цупком), Трудовий конгрес України (Конгрес трудового народу України, Всеукраїнський трудовий конгрес), Директорію Української Народної Республіки, Державну народну раду, Раду Республіки Української Народної Республіки, Українську Національну Раду, Президента Української Народної Республіки в екзилі;

2) органи влади Української Держави (Гетьманату), включаючи, зокрема, Раду міністрів Української Держави, Малу Раду міністрів Української Держави, міністерства Української Держави, дипломатичні представництва та місії Української Держави за кордоном, місцеві органи влади Української Держави, Гетьмана, Державний сенат Української Держави, Генеральний суд Української Держави;

3) органи влади Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Української Народної Республіки), включаючи, зокрема, Українську Національну Раду Західноукраїнської Народної Республіки, Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Української Народної Республіки), секретарства (міністерства) Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Української Народної Республіки), посольства, дипломатичні представництва та місії Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Української Народної Республіки) за кордоном, місцеві органи влади Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Української Народної Республіки), президента (диктатора) Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Української Народної Республіки);

4) органи влади Східно-Лемківської (Команчанської, Команецької) Республіки та Гуцульської Республіки, включаючи управу, комендатуру міліції та Комісаріат повіту Саніцького у Вислоці Великім, Гуцульську Народну Раду;

5) органи влади Карпатської України (Підкарпатської Русі), включаючи, зокрема, Сойм Карпатської України, уряд Карпатської України, міністерства Карпатської України, місцеві органи влади Карпатської України, Президента Карпатської України;

6) військові, безпекові, інші мілітарні, воєнізовані або парамілітарні формування та частини Української Народної Республіки, Української Держави (Гетьманату), Західноукраїнської Народної Республіки, Східно-Лемківської (Команчанської, Команецької) Республіки та Гуцульської Республіки, Карпатської України, включаючи, зокрема, Українських Січових Стрільців (УСС), Дієву армію Української Народної Республіки, Галицьку армію (Українську Галицьку Армію), Повстанчу армію України, Організацію народної оборони "Карпатська Січ";

7) політичні партії, інші громадські організації до утворення та під час існування Української Народної Республіки, Української Держави, Західноукраїнської Народної Республіки (Західної області Української Народної Республіки), Карпатської України (Підкарпатської Русі), метою діяльності яких було здобуття (відновлення) або захист незалежності України;

8) повстанські, партизанські загони, які діяли на території України у 1917-1930 роках і метою діяльності яких були боротьба за здобуття, захист або відновлення незалежності України, включаючи загони Холодноярської, Медвинської республік, Волинську повстанську (повстанчу) армію;

9) Українська військова організація (УВО);

10) Організація українських націоналістів (ОУН);

11) Народно-визвольна революційна організація (НВРО);

12) Українська повстанська армія (УПА);

13)Українська повстанча армія отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Українська народна революційна армія (УНРА);

14) Українська Головна Визвольна Рада (УГВР), включаючи Закордонне представництво Української Головної Визвольної Ради (ЗП УГВР);

15) Антибільшовицький блок народів (АБН);

16) Українська Гельсінська спілка (група) (УГС, УГГ);

17) організації українського визвольного руху другої половини XX століття, включаючи, зокрема, групу "Наша зміна", організацію "Пробоєм", групу Василя Бучковського, групу "Об’єднана партія визволення України" (ОПВУ), організацію "Загін юних повстанців" (ЗЮП), групу Богдана Стефанюка, підпільну організацію "Об’єднання" (1956-1959 роки), Український національний комітет, Український робітничо-селянський союз (Ходорівська група), Українську національну партію, Українську робітничо-селянську спілку (УРСС), Український національний фронт, Український національно-визвольний фронт, Спілку української молоді Галичини, Стебниківську групу, Росохацьку групу, Українську загальнонародну організацію (УЗНО, УНФ-2);

18) організації, створені особами, які зазнали політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті, у радянських тюрмах, таборах або табірних відділеннях для боротьби за свої громадянські або інші права;

19) Народний Рух України за перебудову (Народний Рух України) до 24 серпня 1991 року;

20) інші організації, структури або формування, що існували протягом XX століття (до 24 серпня 1991 року) і метою діяльності яких було здобуття (відновлення) або захист незалежності України. (Перелік таких організацій, структур та формувань затверджується Кабінетом Міністрів України).

Для оптимізації процесу навчання та виховання рекомендуємо:

 1. Узгоджувати вивчення діяльності представників національно-визвольного руху зі змістом та вимогами чинної навчальної програми з історії України.
 2. Повідомляти старшокласників про сучасні підходи до визначення  таких понять, як: «патріотизм», «героїзм», «боротьба за незалежність України»,  «національно-визвольний рух», «подвиг». Звернути увагу на перелік прізвищ борців за незалежність України, які були нагороджені званням «Герой України» (Вікіпедія).
 3. Висвітлюючи життя та діяльність борців за незалежність України, звертати увагу на історичну ситуацію,  в якій жила та діяла особистість. Підводити учнів до усвідомлення проблем, що стояли перед людьми того часу і особливостей їх тодішнього світосприйняття.
 4. Знайомити школярів з ідеями, які спонукали діячів визвольного руху до боротьби, визначаючи фактори, під впливом яких відбулося формування їх поглядів.
 5. Представляти кожного борця за незалежність як реальну людину, що має свої позитивні та негативні риси, визначати його особистісні характеристики. Акцентувати увагу на  патріотизмі і моральних якостях діячів визвольного руху, розкривати витоки цього патріотизму.
 6. Виявляти сутність подвигу, форми та методи героїчної діяльності представників визвольного руху. Показувати результативність цієї діяльності та її значення для справи здобуття незалежності України.
 7. З метою формування толерантного ставлення школярів до представників інших народностей та сприяння консолідації українського суспільства підкреслювати, що за свободу України боролися  представники усіх етносів, які складають український народ.
 8. Розширювати фактографічну базу історичних подій через використання в навчальному процесі публікацій розсекречених архівних документів, історичної науково-популярної літератури, довідкових матеріалів про боротьбу українців за незалежність, книг патріотичної спрямованості.
 9. Звертати увагу на те, яким чином в наш час вшановується пам’ять про героїв боротьби за незалежність на державному та місцевому рівнях.
 10. Висвітлювати подвиги борців за незалежність України ХХ ст. в процесі урочної та позаурочній навчальної діяльності. Зокрема:
 • на уроках історії України та історії рідного краю;
 • на заняттях курсів за вибором таких, як: «Історія України першої половини ХХ століття в особах», «Досліджуємо історію України»,  «Видатні постаті України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст.», «Стежками історії»;
 • в позаурочних заходах, що проводяться в межах предметних тижнів з історії;
 • на учнівських конференціях;
 • під час проведення класних годин тощо.
 1.  Урізноманітнювати форми, методи і прийоми вивчення героїчного минулого українського народу, віддаючи перевагу таким з них як:
  • розробка учнівських проектів, присвячених дослідженню діяльності представників українського національно-визвольного руху;
  • написання творчих робіт із зазначеної проблематики для участі в загальноукраїнських та регіональних історичних конкурсах;
  • підготовка учнями тематичних доповідей, повідомлень, статей з використанням матеріалів історичних документів;
  • участь старшокласників в обговоренні дискусійних проблем, пов’язаних з діяльністю борців за незалежність та вшануванням їх пам’яті;
  • самостійне знаходження і поширення інформації про українських героїв на сторінках інтернет-сайтів та блогів;
  • збирання історичних матеріалів для шкільних музеїв;
  • відвідування місць героїчних подій національно-визвольної боротьби ХХ ст. (Крути, Холодний Яр, Маківка, Красне Поле та ін.).

 

Джерела

 

 1. Закон України від 09.04.2015 № 314-VIII "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті".
 2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджена наказом МОН України № 641 від 16.06.2015.

 

Корисні посилання

 1. Видатні постаті України. -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/vidatnipostatiukraieni/home
 2. Видатні постаті української історії. -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.vn.ua/mark.html
 3. Військові діячі Західно-Української Народної Республіки. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://warhistory.ukrlife.org/6_08_4.html
 4. Вшанування борців за незалежність України у ХХ сторіччі уродженців Запорізької області. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmrda.gov.ua/content/vshanuvannya-borciv-za-nezalezhnist-ukrayiny-u-hh-storichchi-urodzhenciv-zaporizkoyi-oblasti
 5. Збірник військовослужбовців дієвої армії УНР. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://historical-club.org.ua/zbirnik_vijskovosluzhbovciv_diyevoyi_armiyi_unr.html
 6. Исторический опыт: Запорожцы в УПА. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://timenews.in.ua/196689/istoricheskij-opy-t-zaporozhtsy-v-upa
 7. Персоналії. -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrolib.wordpress.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97/
 8. ТОП-10 борців за незалежність України. .- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsnews.ua/politics/top-10-bortsiv-za-nezalezhnist-ukrayini-24082015120000
 9. Українські військові діячі періоду першої російсько-української війни (грудень 1917 – березень 1918). -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://warhistory.ukrlife.org/1_08_6.html

 

Логін: *

Пароль: *