розпорядження і заяви про проведення перевірки

   

ЧЕРВОНА СІЛЬСЬКА РАДА

ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО  РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н НЯ   

                                                 сільського голови

06 грудня 2016 року                                                                            № 122

 

Про  організацію проведення в апараті управління Червоної сільської ради перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"

     Відповідно до Закону України від 16.09.2014 року № 1682 - VII "Про очищення влади", враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" та розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16.10.2014 року № 1025 - р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади":

1. Визначити секретаря Червоної сільської ради відповідальною за організацію проведення  перевірки (далі - перевірка) достовірності відомостей, що подаються посадовими особами апарату управління Червоної сільської ради (крім виборних посад), а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад (крім виборних посад), щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (далі – Закон).  

2. Встановити, що  для посадових осіб, які працюють в апараті управління Червоної сільської ради станом на 06.12.2016 року, початком перевірки вважається 06 грудня 2016 року.

3.  Посадовим особам апарату управління Червоної сільської ради (крім виборних посад), які підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в апараті управління сільської ради подати секретарю сільської ради написану заяву про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону, про згоду на проходження  перевірки та оприлюднення відомостей  щодо неї згідно з додатком 1, або про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або частиною четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження  перевірки та оприлюднення  відомостей  щодо неї згідно з додатком 2.

     Неподання заяви посадовою особою апарату управління сільської ради у визначений строк, або повідомлення у заяві про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону є підставою для звільнення із займаної посади. 

4. Секретарю сільської ради взяти до уваги, що особа, яка претендує на зайняття посади в апараті управління сільської ради разом з документами, необхідними для її призначення на посаду, подає  секретарю сільської ради власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1.

         Неподання заяви  особою, яка претендує на зайняття посади, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.

5. Посадовим особам апарату управління сільської ради ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" та розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 16.10.2014 року № 1025 - р "Про затвердження плану  проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади".

6. Секретарю сільської ради довести до відома посадових осіб апарату управління сільської ради, які підлягають перевірці, про початок проведення  перевірки в апараті управління сільської ради у день підписання розпорядження.

7.  Секретарю сільської ради висвітлити інформацію щодо початку проведення перевірки в апараті управління сільської ради на офіційному веб - сайті Червоної сільської ради у день підписання розпорядження.

8.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Секретар сільської ради                                                     Л.І.Білоножко

Додаток 1

                                                                                           до розпорядження голови

                                                                            Червоної сільської ради

                                                                                          від 06.12. 2016 року № 122

 

 

Голові Червоної сільської ради

 

                                                          

                                       ____________________________________________________

                                           (прізвище, ім’я, по батькові голови сільської ради)

                                                                                    

                                       ____________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА*
            про проведення перевірки, передбаченої Законом України                  "Про очищення влади"

 

  Я, ___________________________________________________________________________,
                                               (прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади".

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20___ рік.

 

____ ____________ 20__ р.  

__________________

          (підпис)

 

 

 

 

 

____________
* Заява пишеться особою власноручно.

 

                                                                      

 

                                                           Додаток 2

                                                                                           до розпорядження голови

                                                                            Червоної сільської ради

                                                                                         від 06.12. 2016 року № 122

 

 

Голові Червоної сільської ради

 

                                                         

                                       ____________________________________________________

                                           (прізвище, ім’я, по батькові голови сільської ради)

                                                                                   

                                       ____________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом України                   "Про очищення влади"

          Я, __________________________________________________________________________,
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
         відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони,       

         визначені частиною ____________________________________________________________
                                                                          (третьою/четвертою)
         статті 1 Закону, застосовується щодо мене.

         ______________________________________________________________________________
                                         (зазначається, яка саме заборона застосовується)
         ______________________________________________________________________________

         Надаю згоду на:

 

        проходження перевірки;

        оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення     

        влади".

 

        Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру   

        за 20__ рік.

 

        ____ ____________ 20__ р.

____________________   

                (підпис)

 

 

 

       ________
       * Заява пишеться особою власноручно.

 

 

 Аркуш ознайомлення

посадових осіб апарату управління Червоної сільської ради

з розпорядженням голови Червоної сільської ради "Про організацію проведення в апараті управління сільської ради перевірки достовірності відомостей щодо застосування  заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" від 19.11.2014 року № 55/06 – 02."

п/п

Назва посади

Прізвище, ініціали

Підпис

Дата ознайомлення

1

2

3

4

5

1.

Головний бухгалтер

апарату управління Червоної сільської ради

 

Кириленко І.М.

 

 

2.

Спеціаліст по бухгалтерському обліку

апарату управління Червоної сільської ради

 

Кудашева Л. В.

 

 

 

3.

Спеціаліст  II категорії

апарату управління сільської ради

 

 

Мідак Л. О.

 

 

 

 

ЧЕРВОНА СІЛЬСЬКА РАДА

вул. Червонофлотська, 18 село Велика Білозерка, Великобілозерського району Запорізької області,

71401, тел/факс: (061-56) 23-1-88, тел.: 23-1-55, 23-1-15

е-mail: chervona-silskarada@е-mail.ua, код ЄДРПОУ 20511056

 

" _06 _ "  _12_ 2016 року № _02-01-28/960______________ на № __________ від _________

 

                                                                  Головне територіальне управління

                                                                  юстиції у Запорізькій області

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок проходження перевірки відповідно до  Закону України «Про очищення влади».

         Повідомляємо, що Червоною сільською радою Великобілозерського району Запорізької області відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про очищення влади" 06 грудня 2016 року розпочато перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, відносно посадових осіб апарату управління Червоної сільської ради, в тому числі:

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Кириленко Інна Миколаївна

Посада та місце роботи на час застосування заборони, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

 

Головний бухгалтер апарату управління Червоної сільської ради Великобілозерського  району Запорізької області

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Мідак Людмила Олександрівна

Посада та місце роботи на час застосування заборони, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

 

Спеціаліст ІІ категорії апарату управління Червоної сільської ради Великобілозерського  району Запорізької області

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Кудашева Лілія Василівна

Посада та місце роботи на час застосування заборони, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

 

Спеціаліст по бухгалтерському обліку апарату управління Червоної сільської ради Великобілозерського  району Запорізької області

 

Додатки:

копії заяв зазначених посадових осіб щодо незастосування заборон та про згоду на  проведення перевірки, передбачених Законом України "Про очищення влади" -  на 3 арк. в 1 прим.

Секретар сільської ради                                                  Л.І.Білоножко

 

 

Секретарю

Червоної сільської ради

Білоножко Л.І.

 

Кириленко Інни Миколаіївни головного бухгалтера  апарату управління

Червоної сільської ради

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"

     Я,  Кириленко Інна Миколаївна, відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

 - проходження перевірки;

 - оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади".

Додатки: копії паспорта, ідентифікаційного номера платника податків,  декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

__06_  ______12______ 2016 р.    ____________________       І.М.Кириленко

 

 

Секретарю

Червоної сільської ради

Білоножко Л.І.

 

Мідак Людмили Олександрівни спеціаліста ІІ категорії  апарату управління

Червоної сільської ради

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"

     Я,  Мідак Людмила Олександрівна, відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

 - проходження перевірки;

 - оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади".

Додатки: копії паспорта, ідентифікаційного номера платника податків,  декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

__06_  ______12______ 2016 р.    ____________________       Л.О.Мідак                                                   

 

 

Секретарю

Червоної сільської ради

Білоножко Л.І.

 

Кудашевої Лілії Василівни спеціаліста по бухобліку  апарату управління

Червоної сільської ради

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"

     Я,  Кудашева Лілія Василівна, відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

 - проходження перевірки;

 - оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади".

Додатки: копії паспорта, ідентифікаційного номера платника податків,  декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

__06_  ______12______ 2016 р.    ____________________       Л.В.Кудашева

 

Логін: *

Пароль: *